Your search results

شهروندی ترکیه

با یک صحنه اقتصادی قوی و زندگی با کیفیت بالا، ترکیه به یکی از اولین مقصدهایی تبدیل شده است که هنگام صحبت در مورد اخذ شهروندی به ذهن خطور می کند. به ویژه برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری در این کشور زیبا هستند.
آیا مشتاق هستید که با کیفیت بالایی که ترکیه ارائه می دهد زندگی کنید یا پاسپورت ترکیه را دریافت کنید که یکی از چهل پاسپورت قدرتمند در سراسر جهان به حساب می آید.
با قوانین سرمایه گذاری جدیدی که دولت ترکیه طی چند سال گذشته اصلاح کرد، اخذ شهروندی ترکیه آسانتر از قبل شد. با این حال، از نظر سرمایه گذاری برای دریافت شهروندی ترکیه، شرایطی وجود دارد که باید بررسی شوند.

مشاوره رایگان خرید ملک در استانبول

اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

خارجی که واجد هر یک از شرایط زیر باشد می تواند با تصمیم رئیس جمهور در محدوده بند (ب) بند اول ماده 12 قانون شهروندی ترکیه را کسب کند.

 • حداقل 500000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی یا معادل آن به لیر ترکیه طبق مجوز موجود از وزارت صنعت و فناوری سرمایه گذاری کنید.

 • طبق تصمیم وزارت محیط زیست و شهرنشینی، خرید ملک به ارزش 250.000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای خارجی یا معادل آن به لیر ترکیه مشروط بر اینکه سه سال متوالی فروخته نشده باشد.

 • بر اساس تصمیم وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی استخدام حداقل 50 شهروند ترکیه .

 • مبلغ 500000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای خارجی یا معادل آن به لیر ترکیه برای مدت سه سال در یکی از بانکهای مورد تایید دولت ترکیه سپرده گذاری و تحت نظارت مقررات و نظارت بانکی قرار گیرد.

 • سپرده گذاری حداقل 500000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی یا ارز ترکیه، مشروط بر اینکه اسناد استقراضی دولت به مدت سه سال نگهداری شود.

 • مشارکت در سهم صندوق سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 500000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی یا معادل آن به ارز ترکیه برای مدت سه سال طبق تصمیم هیئت بازار سرمایه ترکیه.

مدارک مورد نیاز از متقاضیان شهروندی ترکیه

 • یک کپی از اجازه اقامت در ترکیه، در صورت وجود.

 • عقد ازدواج با تایید وزارت امور خارجه کشور محل اقامت سرمایه گذار و ترجمه از سفارت ترکیه.

 • سند وضعیت مدنی که توسط وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه تایید شده و به زبان ترکی ترجمه شده است.

 • شناسنامه سرمایه گذار، همسر و فرزندان زیر 18 سال با تایید وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه و ترجمه به ترکی.

 • سند ازدواج دارای تاییدیه وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه می باشد.

 • سند مالکیت یا قرارداد خرید مشروط بر اینکه ضمیمه اولیه (تابو) باشد.

 • وکالت از طرف سرمایه گذار و زوجه.

 • شش عکس از سرمایه گذار و دو عکس از همسر.

 • سه نسخه ترجمه شده از گذرنامه و محضری توسط سردفتر (نوتر).

 • ترجمه گذرنامه زوجه و فرزندان زیر 18 سال و ثبت آن نزد سردفتر (نوتر).

با توجه به آخرین تحولات قانون سرمایه گذاری؛ برنامه شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری یکی از بهترین ها در جهان است، در مقایسه با آنچه که در آن سرمایه گذاری می کنید و دریافت می کنید، برخی از مزایای آن را در زیر ذکر کرده ایم.

مزایا شهروندی ترکیه

 • اخذ شناسنامه ترکیه

 • کمک های پزشکی کامل برای خود و تمام افراد خانواده

 • ترکیه به شهروندی دوگانه اجازه می دهد.

 • ارائه رایگان طرح های آموزشی و پرداخت دانشگاه.

 • زندگی با کیفیت بالا

 • شهروندی کامل پس از بررسی سوابق به اضافه شهروندی ترکیه و پاسپورت در عرض 4 تا 6 ماه اعطا می شود.

 • شما می‌توانید با درآمد منظم سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشید و هم می‌توانید یکی از محبوب‌ترین شهروندی‌های جهان را دریافت کنید. با پاسپورت قرمز سفر بدون ویزا برای 115 کشور و با پاسپورت سبز (تجاری) به 155 کشور بدون ویزا از جمله تمام اتحادیه اروپا سفر کنید.

 • بدون نیاز به حداقل اقامت

 • مالکیت یکی از 40 پاسپورت برتر جهان

 • پاسپورت ترکیه 10 سال اعتبار دارد و مادام العمر قابل تمدید است.

Compare Listings